کفش تنیس

تنیسورها به دلیل اینکه همواره در حال تحرک هستند برای اینکه بتوانند عملکرد خود را افزایش دهند باید به دنبال خرید کفش تنیس مرغوب و باکیفیت باشند. سبک‌های مختلفی در بازی تنیس وجود دارد، در نتیجه هر فرد باید با توجه به سطح بازی خود کفشی مناسب را انتخاب و سفارش دهد.